Miljö

Ansluten till BSCI

BSCI utvecklar aktiv dialog och samarbete med regeringar, fackföreningar, icke-statliga organisationer, näringslivsorganisationer, köpare och deras samarbetspartners. Läs mer här

OEKO-TEX med certifikatnummer

Certifiering: Ett krav för att textila produkter ska kunna certifieras med OEKO-TEX® Standard 100 är att alla ingående delar helt uppfyller kraven för respektive produktklass – utöver yttermaterialet gäller det alltså även till exempel sygarner, isättningar, tryck och dylikt, samt icke-textila tillbehör som knappar, dragkedjor, nitar och liknande. Produkten blir märkt med ett spårningsbar serienummer. Läs mer här

Textile Exchange

En global organisation som fokuserar på att minimera de skadliga effekterna av den globala textilindustrin och maximera dess positiva effekter. Ett samarbetar för alla som vill avancera sina hållbarhetsarbete. Vi hjälper till att etablera bästa praxis och rättvisa affärsmodeller för hela försörjningskedjan, från gård till detaljhandeln. Läs mer här

Clean Shipping Network

Vi väljer transport efter Clean Shipping Index. Clean Shipping utvärderar olika speditörer och rederier efter deras miljöpåverkan, t.ex. CO2-utsläpp och kemikalie-föroreringar.

ISO certifieringar

Alla företag och organisationer kan bli mer effektiva och därmed mer produktiva, eller lönsamma. Förutsättningen är att organisationen har koll på sina processer och arbetar systematiskt med uppföljning och förbättringar. Ett standardiserat ledningssystem, exempelvis för kvalité eller för miljö, utgör som regel ett oumbärligt stöd för detta arbete. Läs mer här

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning och garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer här

Bluesign

Bluesign är en standard för miljöcertifiering av textilproduktion. Standarden utarbetades till en början som ett projekt 1997, och 2000 bildades bluesign technologies. Våra transfertryck är helt PVC fria. Det i sin tur innebär bl.a. att vi inte heller har några som helst skadliga mjukgörare som exempelvis Ftalater. Dessa transfertrycken är de enda transferfabriken i världen som är Bluesign certifierad. Läs mer här

Kemikaliegruppen

Fairtrade är en oberoende produktmärkning och garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer här

Global Organic Textile Standard

Internationell miljömärkning för naturfiber. Reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg (spinning, vävning/stickning, beredning etc) måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg. Läs mer här

Nordic Ecolabel

Det nordiska miljömärket för naturfiber, syntetfiber och returfiber. Krav på ekologisk odling av naturfiber. Hårda klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Krav på att respektive lands arbetslagstiftning ska följas. Läs mer här

CE-märkning

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EGdirektiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö samt att föreskriven kontrollprocedur har följts.